کاور استخر

روکش استخر | چادر برزنت احمد
روکش استخر روکش استخر محافظی است ک به منظور استفاده بیشتر از آب استخر، تعمین سلامت آب استخر و حفظ پاکیزگی استخر به کار می رود. استخر های شخصی و یا گاها برخی از استخرهای عمومی، سرباز بوده و در معرض هوای آزاد قرار می گیرند. این امر مساله پاکیزگیآب استخر و یا حتی دیواره های استخر را پیش می آورد. برای ...
فروش روکش استخر | روکش استخر | چادر برزنت احمد
فروش روکش استخر روکش استخری پوششی است برای حفاطت از سطح استخر. از روکش استخری در مواقعی که آب استخر پر است استفاده می شود در واقع از روکش استخری برای حفظ و نگهداری اب استخر استفاده نی شود. روکش استخری باید در برابر ضربه، شرایط اب و هوایی نامناسب و عبور نور خورشید مقاوم باشد تا به خوبی از اب استخر ...